درباره من

 • برنده اولین جشنواره تحلیل برتر کانون نهادهای سرمایه گذاری سال ۹۶
 • تحلیلگر بازار های مالی
 • حسابدار و سرپرست حسابداری در شرکت های تولیدی و بازرگانی
 • لیسانس مدیریت مالی دانشگاه علوم اقتصادی
 • فوق لیسانس مدیریت مالی دانشگاه علامه طباطبایی

 

 • پژوهش و تألیف
  مقالات فارسی :
  – روشی برای تأمین مالی بخش بیمه: اوراق بهادار مرتبط با بیمه، فصلنامه مطالعات اقتصاد، مدیریت مالی و حسابداری، دوره ۳، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۶
  – شناسایی عوامل رفتاری مؤثر بر شکست سرمایه گذاران فعال بازار سرمایه ایران با استفاده از نقشه های شناختی، فصلنامه علمی پژوهشی بورس اوراق بهادار.
  مقالات انگلیسی:
  A REVIEW OF LEGAL INDEPENDENCE OF CENTRAL BANK OF IRAN, Journal of Economic and Social Research Vol. 18, Special Issue.5, 2019, 1000-1012

 

 • کتب:
  کتاب هنر بهتر شکست خوردن در سرمایه گذاری، نشر چالش، زمستان ۱۳۹۸
آدرس پستی: