این نوشته تصویر شاخص ندارد.

درباره من

  • مدیر شعبه کارگزاری فارابی سنندج
  • مدرس دوره ها بازار سرمایه از سال ۹۴
  • مدرس دروس مالی دانشگاه های سنندج
  • ۱۱ سال سابقه حسابداری در تمام سطوح