درباره من

  • دوره آموزشی بورس در ایالات متحده آمریکا
  • دوره هجینگ و کنترل ریسک در آلمان
  • معامله گر، سبد گردان، استراتژیست بازار های مالی
  • نویسنده کتاب مدیریت ریسک و سرمایه
  • طراحی اولینتست روانشناسی مخصوص بازار های مالی
  • مشاور درآمد های ارزی وزارت نفت
  • مشاور زیر ساخت ۱۰۰ تحلیل
  • اولین مدرس مدیریت سرمایه نوین در ایران