درباره من

  • مدیر معاملات کارگزاری فارابی
  • مدرس و تحلیلگر در بازارهای مالی و بورس تهران.