درباره من

  • مهارت ها آموزش ها
    • مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه
    • مشاور سرمایه گذاری بازارهای مالی
    • دارای مدرک MBA بازار سرمایه ایران
    • بنیانگذار سایت صدتحلیل