درباره من

  • کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه تهران
  • مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه
  • تحلیلگر ارشد کارگزاری فارابی