درباره من

مدرس و تحلیلگر در کارگزاری فارابی
مدرس و تحلیلگر بازار بورس و اوراق بهادار تهران
معامله گر در بازار بورس و اوراق بهادار تهران