درباره من

  • مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه
  • نویسنده کتاب فکر برنده،فکر بازنده
  • مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت خدمات مالی و کش بک آسانیرو(آساکارت)
  • مدیر توسعه کسب و کار و سرپرست واحد مدیریت ثروت اولین مرکز سرمایه گذاری آنلاین ibshop
  • تحلیلگر بنیادی و کارشناس ارشد مالی رادیو سهام،تحلیلها،بازرگانی سیدی،تکنوسرمایه و ….
  • مسئول آموزش و بازاریابی تامین سرمایه تمدن